CVETANJE

Mina Glogovac :: CVETANJE

Veliki i ozbiljni umetnici, akademski i autoditakti, kroz istoriju a i u sadašnjosti nisu odoleli makar i samo pojedinačnim delima ovom večitom izazovu.

Ni Mina Glogovac nije uspela da ne uđe u ovaj izazov. Radi to na dosta svojstven način. Ne cveće u mnoštvu, već u detalju koji razvija do monumentalosti, kome je inače sklona da bi iskazala njegovu lepotu i čednost prirode, već da preko njega istakne unutrašnju veličinu, koja mu spoljašnošću nije svojstvena. Lepota koja izbija iz Mininih slika cveća zasnovana je na frenetičnosti fenomena boje.

Ponegde detalj multiplicira ali samo u svrhu glavnog i opšteg utiska. Divtih ili triptih su tu da dopune snagu i veličine slike. Tema cveće nije suženi okvir Mininog slikarstva. Ona je samo potvrda njenog šireg interesa za nova ishodišta savremene umetnosti.

Jelena Mitrović
Istoričar umetnosti