BIOGRAFIJA

MINA GLOGOVAC rođena je 1970. godine u Beogradu. Diplomirala je 1993. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti na odseku primenjeno slikarstvo, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Magistrirala 2003. godine na istom fakultetu. Po završetku osnovnih studija, umetnica dve godine boravi na stručnom usavršavanju u Firenci gde u nekoliko navrata učestvuje u realizaciji monumentalnih murala javnog prostora grada.

Od 1995. godine otpočinje svoj rad kao predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je i danas angažovana u svojstvu docenta na predmetu slikarske tehnike. Član ULUS-a od 1995, umetnica je do sada izlagala na referentnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu i realizovala brojne samostalne projekte uređenja reprezentativnih javnih objekata (mozaik, vitraž, monumentalno slikarstvo). Težište rada ove umetnice, bez obzira da li se radi o delima primenjene ili likovne umetnosti, zasniva se na aktivnom objedinjavanju iskustva postojeće arhitektonske sementike javnog prostora i priželjkivanih utopističkih modela jedne imaginarne arhitekture.

Kontakt: +381 63 361 193
minaglogovac@yahoo.com

Svi radovi na izložbi Sedmo nebo izvedeni su u tehnici akrilik na platnu formata 150x150cm (dva diptiha 300x110cm).