mr Mina Glogovac

Vanredni profesor

Kontakt telefon: +381 63 361 193

Adresa: Braće Jugovića 10, 11 000 Beograd

Mejl adresa:
minaglogovac@yahoo.com
mina.glogovac@fpu.bg.ac.rs

Facebook: facebook.com/mina.glogovac

Instagram: @minaglogovac

BIOGRAFIJA

Uža umetnička oblast: Primenjeno slikarstvo 

Mina Glogovac rođena je u Beogradu.

Diplomirala je 1993. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, oblast Primenjeno slikarstvo. Po završetku osnovnih studija, umetnica dve godine boravi u Firenci na stručnom usavršavanju.

Magistrirala je 2003. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, oblast Zidno slikarstvo.

Akademsku karijeru započela je na Fakultetu primenjenih umetnosti 1995. godine. Izabrana je u zvanje docenta 2007. godine. Izabrana je u zvanje vanrednog profesora 2015. godine, na odseku Primenjeno slikarstvo, u okviru predmeta Slikarske tehnike. Predmeti koje kao predavač vodi na Fakultetu primenjenih umetnosti su: Slikarske tehnike I, Slikarske tehnike II, Slikarske tehnike III , i  Slikarske tehnike. Predmeti su osnovni akademski i izučavaju se na odsecima: Primenjeno slikarstvo, Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru, Konzervacija i restauracija skulpture i Scenografija.

Izabrana je za studenta generacije Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 1993. godine.

Dobitnica je nagrade „Branko Šotra“ Fakulteta primenjenih umetnosti 1994. godine.

Primljena je u članstvo ULUS-a 1995. godine.

Dobitnica je nagrade za slikarstvo 64. Oktobarskog salona u Šapcu 2021.godine

Samostalne izložbe:

• 1993. Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd.
• 2004. Konak Knjeginje Ljubice, Beograd.
• 2005. Galerija DK »Studentski grad«, Beograd.
• 2005. Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Beograd.
• 2012. Prodajna galerija Beograd, Beograd.
• 2012. Dom omladine Beograd, Beograd.
• 2013. Galerija „JAVA“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
• 2015. Kulturni centar Inđija, Galerija kuće Bojinovića, Inđija.
• 2015 .Galerija Doma Kulture Obrenovac, Obrenovac. 
• 2015 .Kulturni centar Šabac, Šabac.
• 2018.Umetnička galerija Stara Kapetanija, Beograd.
• 2019.Galerija Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo, Kraljevo.
• 2019.Galerija Singidunum, Beograd.
• 2021.Galerija Art for All, Beograd.

Učesnica je mnogobrojnih kolektivnih izložbi.

Realizovala je dvadeset stručnih samostalnih projekata (murali, mozaici, vitraži itd.) uređenja enterijera i eksterijera reprezentativnih objekata u zemlji i inostranstvu.